Thực trạng thiết kế và thi công xây dựng nhà phố tại Việt Nam hiện nay

Thực trạng thiết kế và thi công xây dựng nhà phố tại Việt Nam hiện nay:

Theo thống kê mới nhất về thiết kế và thi công xây dựng nhà phố của Bộ Xây dựng thì đến nay tổng số hộ có nhà ở trên cả nước là 22.186.275 hộ, tỷ lệ số hộ không có nhà ở khoảng 0,52‰ (khoảng 11.458 hộ), trong đó số hộ có thiết kế và thi công xây dựng nhà phố tại khu vực đô thị là 6.756.726 hộ, số hộ không có nhà ở khoảng 0,67‰ (khoảng 4.502 hộ).

Số hộ có thiết kế và thi công xây dựng nhà phố tại khu vực nông thôn là 15.429.549 hộ, hộ không có nhà ở khoảng 0,45‰ (khoảng 6.956 hộ).Tổng diện tích sàn nhà ở là 1.415.261.687 m2, trong đó khu vực đô thị là 476.309.938 m2 và khu vực nông thôn: 938.951.749 m2. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, loại hình thiết kế và thi công xây dựng nhà phố chung cư trong một vài năm gần đây có phát triển nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp, chỉ khoảng 1,23% trong tổng số lượng ngôi nhà/căn hộ. Tỷ trọng số lượng căn hộ chung cư tại khu vực đô thị cao hơn nhiều lần so với khu vực nông thôn (3,72% so với 0,20%).

Những con số, thống kê của Bộ Xây Dựng đã phần nào nói lên những bất cập, nghịch lý ở thị trường bất động sản nước ta. Trong khi tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh việc có được một chỗ ở dù chỉ là đi thuê cũng không hề đơn giản thì thống kê của Bộ Xây Dựng lại cho biết diện tích sàn thiết kế và thi công xây dựng nhà phố bình quân trên đầu người của cả nước đạt 16,7 m2 sàn/người. Tại khu vực đô thị thì con số này đã tăng lên 19,2 m2 sàn/người, trong khi tại khu vực nông thôn đã giảm xuống chỉ còn 15,7 m2 sàn/người.

Thống kê của Bộ Xây Dựng về sự chênh lệch giữa các vùng với nhau về diện tích thiết kế và thi công xây dựng nhà phố cũng gây ra rất nhiều ngạc nhiên. Trong khi tại Tây Nguyên bao la bát ngát diện tích thiết kế và thi công xây dựng nhà phố  chỉ đạt 14,8m2/người, thì tại các khu vực khác như Đông Nam Bộ cũng đạt tới 17,4 m2 sàn/người hay khu vực Đồng bằng Sông Hồng đạt 16,5 m2 sàn/người.

Ánh sáng hiện đại

Kết quả điều tra về chất lượng thiết kế và thi công xây dựng nhà phố được công bố như sau: tỷ lệ nhà kiên cố ở nông thôn cao vượt xa ở thành thị (49,33% so với 40,9%), trong khi tỷ lệ nhà bán kiên cố ở thành thị chiếm cao hơn ở nông thôn rõ rệt. Ngoài ra, sau 10 năm (1999 -2009), số hộ có diện tích sử dụng lớn (từ 60m2 trở lên) của toàn quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 24,2% lên 52,83%. Tuy nhiên, số hộ có thiết kế và thi công xây dựng nhà phố với diện tích sử dụng dưới 15 m2 sau 10 năm không giảm, thậm chí còn tăng lên (1999 là 2,2% và 2009 là 2,38%). Số hộ có thiết kế và thi công xây dựng nhà phố với diện tích dưới 25m2 chiếm tỷ lệ còn nhiều (khoảng 8%), số hộ có thiết kế và thi công xây dựng nhà phố với diện tích sử dụng trên 100m2 chiếm tỷ lệ gần như cao nhất, đạt trên 19% (đặc biệt là tại khu vực đô thị gần 30%).

Dĩa đựng trái cây lạ mắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *